top of page
Eindejaar

dinsdag, 19 december 2023

Het team en het Bestuur van Het Kleine Mirakel wensen u alvast een Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2024.

Vanaf 23/12 nemen wij even een korte pauze voor het samenzijn met onze families en vrienden en staan terug paraat vanaf 2 januari 2024. Voor urgente zaken blijven wij bereikbaar via het emailadres info@hetkleinemirakel.be

Op 28/11 werden de resultaten van de screening van de herkomstlanden bekendgemaakt door minister Crevits

dinsdag, 28 november 2023

 • Voor onze dienst wordt de samenwerking met het herkomstland Gambia meteen stopgezet, vanuit Gambia werden sinds de opstart 6 kindjes geplaatst, in de periode 2015 – 2020. 

 • De herkomstlanden Hongarije en Kazachstan kregen code oranje. Voor een mogelijke verdere samenwerking is een bezoek ter plaatse nodig alvorens een definitieve beslissing genomen kan worden.  

 

​U kan via de website van opgroeien (https://www.opgroeien.be/over-opgroeien/nieuws-en-pers/resultaten-tweede-screeningsronde-van-herkomstlanden-voor-adoptie) de fiches per land raadplegen. Onze adoptieouders werden geïnformeerd en krijgen de nodige begeleiding en ondersteuning.

Scherm­afbeelding 2023-12-14 om 12.36_ed
We verwijzen naar berichten in sommige media vandaag

vrijdag, 20 oktober 2023

HKM zou vandaag al graag in detail en met de juiste feiten reageren.

 

Gezien onze procedure tot erkenning van de enige dienst voor interlandelijke adoptie nog loopt, stellen wij ons bij Het Kleine Mirakel echter zeer voorzichtig op : wij willen niet de indruk wekken om, via onze communicatie of de pers, het werk van de Adviescommissie te beïnvloeden.  

 

Voor zover er opmerkingen, bezorgdheden, feedback of klachten zijn over Het Kleine Mirakel, hetzij van ouders, of hetzij van Opgroeien, nemen wij deze altijd ernstig en geven wij daar een adequaat en professioneel gevolg aan. 

 

Wie specifieke vragen of bemerkingen heeft over een dossier kan uiteraard nu al in volle vertrouwen bij ons terecht.

 

Het is zeker in het belang van alle adoptie-betrokkenen dat aan de onzekerheid die nu heerst, een einde komt.

 

We danken de vele mensen binnen en buiten de adoptiesector die ons de afgelopen periode hun steun en vertrouwen betuigden. 

 

Wij staan klaar om met volle energie ons werk verder te zetten in een goede samenwerking met alle belanghebbenden.

 

Wij verwachten in de loop van november meer te kunnen zeggen over onze toekomstige werking.

 

Raad Van Bestuur HKM

Volg HKM op Instagram
Voortaan één interlandelijke adoptiedienst in Vlaanderen.

maandag, 19 juni 2023

De afgelopen maanden liep er een erkenningsprocedure. Experten van het Vlaams Centrum voor Adoptie beoordeelden samen met externe experten de twee ingediende aanvragen. Het Vlaams Centrum voor Adoptie heeft het voornemen geuit tot erkenning van adoptiedienst Het Kleine Mirakel.  We zijn verheugd en gaan met veel enthousiasme aan de slag voor een toekomst voor interlandelijke adoptie in Vlaanderen.

Vanaf 1 juli zal het Kleine Mirakel de werking verder professionaliseren en wordt het team sterk uitgebreid om hierbij de best mogelijke zorg en begeleiding te bieden aan alle adoptiebetrokkenen.

De periode van afspraken voor de overdracht van de dossiers naar onze dienst zal opgestart worden onder begeleiding van VCA.   Er volgt zeker verdere communicatie.

Vanaf volgende week zal Het Kleine Mirakel haar telefonische permanentie ook uitbreiden.

Voor vragen kan u terecht bij VCA 02 533 14 76 of 02 533 14 77 of via adoptie@opgroeien.be

Annemie, Lucy, Marijke, Saltanat, Ingrid,

Het Team

Lieven, Marc, Winde, Sofie, Bart, Paul

Het Bestuur

Scan de QR-code en voeg ons toe. 

Kandidaat -adoptanten 
gezocht

dinsdag, 18 april 2023

Wij zijn op zoek naar kandidaat-adoptanten die kunnen openstaan voor een siblingroep van drie kindjes uit Hongarije. De leeftijden zijn net 2 en 3 jaar oud, en 7 jaar oud. Gehuwde hetero-echtparen komen in aanmerking.

Een woordje na het ketenoverleg

donderdag, 9 februari 2023

Na het ketenoverleg van 6.2.23 gaan we graag in op de vraag van enkele mensen om wat kadering inzake de recente beslissing van HKM om in de lente zelf een vergunningsdossier in te dienen. Via mail bereiken we u het makkelijkst, al doen we communicatie liever in persoon. Voel u vrij om te delen met uw team.

 

HKM, de vzw die we hier vertegenwoordigen, is een kleine waardengedreven adoptiedienst die graag aan co-creatie doet en veel aandacht geeft aan bottom-up processen.

 

HKM heeft een duidelijke missie, visie en DNA. Dat uit zich in:

 • een positief-kritische visie op interlandelijke adoptie: wij zien een toekomst voor interlandelijke adoptie en we geloven dat interlandelijke adoptie haar plaats dient blijven te krijgen binnen het arsenaal aan middelen om kinderen overal ter wereld de thuis te geven die ze verdienen; 
   

 • de eigenheid van onze kindprofielen, soms wat complexer en minder aansluitend bij het cliché-idee dat buitenstaanders vaak hebben over interlandelijke adoptiekindjes;
   

 • onze herkomstlanden, waarin we stuk voor stuk veel investeren qua samenwerking, en waar ook minder evidente landen een plaats krijgen, zoals EU-landen: wij noemen het landen voor de toekomst;
   

 • het aanbieden van veel (verplichte) nazorg, zeker sinds de laatste drie jaar. Dit aanbod is historisch gegroeid bij HKM en we lopen hiermee voor op de beleidsaanbevelingen die hopelijk in het volgende decreet worden opgenomen; 
   

 • onze inclusieve werking: we verwelkomen ook LGBTQ+ ouders, die we perspectief kunnen bieden.
   

 • HKM vindt verder een robuuste inhoud van haar opdracht essentieel om kwaliteit van begin tot einde te verzekeren. 

 

Vanuit deze positie zijn we naar de gesprekstafel gestapt. Doel: een coalitie met de andere diensten vormen. Eindpunt: een ene dienst worden, die uitstijgt boven de drie bestaande werkingen.

 

Na een traject van bijna drie jaar werd het voor ons tijd om te evalueren wat nu concreet de stand van zaken is. Zonder aan de goede wil van iedereen te twijfelen was er voor ons totnogtoe weinig inhoudelijke vooruitgang op de punten die er echt toe doen (zie hierboven). Dat is geen schande, noch een verwijt. Soms gaan de dingen niet zoals men dat graag zou hebben. De vraag diende zich aan hoe wij als HKM op dit moment het beste de belangen van onze stakeholders kunnen blijven vertegenwoordigen.

Na uitgebreid overleg intern en extern, voortschrijdend inzicht, een swot-analyse, gesprekken met het bestuur en met de ploeg, heeft HKM beslist zelf een aanvraag tot vergunning in te dienen. We zullen dat doen met veel goesting in een positief en toekomstgericht project.

 

We menen zo vandaag, met alle bescheidenheid die hier past (succes is immers geen garantie), onze stakeholders het beste te kunnen dienen. Ook blijven we hiermee trouw aan onze missie, visie en identiteit.

 

Het spreekt voor zich dat we ons engageren voor een verdere constructieve en respectvolle samenwerking met huidige en toekomstige partners.

 

Team HKM

Kandidaat adoptieouders gezocht

maandag, 30 januari 2023

Kandidaat adoptieouders gezocht

donderdag, 28 april 2022

Wij zoeken kandidaat adoptieouders die kunnen openstaan voor een blind kindje van 2 jaar uit Ghana.

Wij zijn op zoek naar adoptieouders die openstaan voor de adoptie van een kindje met Down, net vier jaar oud. Het kindje heeft een normale motorische ontwikkeling, achterstand in taalontwikkeling, geen andere medische problematieken. Gehuwde hetero echtparen komen in aanmerking.

Hongarije: opening kanaal

woensdag, 15 december 2021

Kandidaat adoptieouders gezocht

Wij verkregen van VCA op 13 december 2021 de officiële beslissing omtrent de opening van het kanaal Hongarije.
Adoptieouders die beschikken over een geschiktheidsvonnis, kunnen zich aanmelden.

maandag, 13 december 2021

Wij zoeken kandidaat adoptieouders die kunnen opstarten voor de adoptie van siblings uit Hongarije, 2 of 3 kindjes.   Ook voor de adoptie van één kindje tot en met 8 jaar is mogelijk.

Wij zijn op zoek naar kandidaat adoptieouders voor Ghana die open staan voor een kindje tot 5 jaar dat HIV+ is.

Wij zijn op zoek naar kandidaat adoptieouders voor Kazachstan die open staan voor een kindje met een medische special need en/of ontwikkelingsachterstand tot en met 5 jaar.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze herkomstlanden vindt u onder de rubriek herkomstlanden.

bottom of page