Eindelijk samen thuis, wat nu?

Na aankomst nodigt de coördinator de adoptieouders samen met hun adoptiekindje uit op ons bureel voor een welkomstgesprek.  Bij deze eerste ontmoeting met jullie nieuwe gezin gaat onze aandacht vooral naar jullie ervaringen tijdens de reis, de eerste ontmoeting met jullie kindje, en jullie thuiskomst. Zo kunnen we de adoptieprocedure in zijn geheel samen evalueren.  

Daarnaast zal kort na jullie aankomst de psychologe of nazorgmedeweker contact opnemen met de adoptieouders om een eerste huisbezoek in te plannen.  De bedoeling hiervan is de adoptieouders ondersteuning te bieden in hun eerste periode thuis met het nieuwe gezin.  Er kan samen worden stilgestaan bij de betekenis van bepaalde gedragingen, tegen de achtergrond van (sociaal, culturele, emotionele) aanpassing om de integratie van het kind in het gezin te bevorderen. Ook de verschillende ontwikkelingsaspecten en jullie nieuwe rol als ouders krijgen in dit gesprek hun plaats.   


Na het eerste huisbezoek blijven de psychologe en de nazorgmedewerker het adoptiegezin opvolgen, zodat de evolutie in kaart kan worden gebracht en adoptieouders steeds de kans krijgen samen expliciet stil te staan bij de afgelopen groei tijdens de voorbije periode.  Met vragen rond de ontwikkeling van jullie kindje kunnen adoptieouders steeds bij de psychologe of de nazorgmedewerker terecht.  Indien nodig, zoeken zij samen met jullie ook naar gepaste hulp in jullie regio. 

 

Ouderschaps-verlof

U heeft, net zoals biologische ouders, een wettelijk recht op ouderschapsverlof. Dit zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken. Beide ouders kunnen ouderschapsverlof nemen. Als de ene ouder zijn recht op ouderschapsverlof niet (helemaal) opneemt, kan hij dat recht niet overdragen op de andere ouder. Het ouderschapsverlof moet beginnen voordat uw kind 12 jaar wordt.

 

Adoptieverlof

Als adoptieouder heeft u recht op 6 weken adoptieverlof als u een minderjarig kind adopteert.  Het aantal weken kan opgetrokken worden tot 12 weken indien uw kind aan bepaalde aandoeningen lijdt. Het adoptieverlof is een recht voor beide adoptieouders.  

Sinds 1 januari 2019 wordt om de 2 jaar de maximale duur van het adoptieverlof telkens met 1 week opgetrokken. Dat gaat door tot 2027: wanneer de maximale termijn 11 weken zal bedragen. De weken die op die manier aan de 6 weken worden toegevoegd, kunnen tussen beide adoptieouders verdeeld worden. Als er maar één adoptieouder is, mag die de volle maximumperiode opnemen. 


U moet uw werkgever een maand vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.  


In geval van een interlandelijke adoptie kan het adoptieverlof al vroeger een aanvang nemen, namelijk vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing door het Vlaams Centrum voor Adoptie om het kind aan de adoptant toe te vertrouwen

 

Onderwijs

Anderstalige nieuwkomers zijn kinderen en jongeren die nog niet lang in België wonen en die niet voldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen te kunnen volgen. Adoptiekinderen die net zijn thuisgekomen, kunnen dus tot die groep behoren en zijn dus tussen 5 en 18 jaar leerplichtig (geen schoolplicht) vanaf de 60ste dag na hun inschrijving in een Belgische gemeente. Dit betekent dat adoptiekinderen na inschrijving, 2 maanden uitstel van hun leerplicht kunnen krijgen.  


Scholen kunnen extra middelen krijgen om anderstalige nieuwkomers te begeleiden. Bekijk de website van Onderwijs Vlaanderen.be voor meer info.