Alle nieuws

Op deze pagina kan je alle nieuwsberichten vinden die ooit geplaatst zijn.

Jaarlijkse sluiting

Datum: 
zondag, 10 juli, 2016

Onze burelen zijn gesloten vanaf 11 juli t.e.m. 29 juli 2016.   Voor dringende zaken kan u ons mailen.  

Missie Guinea

Datum: 
zondag, 10 april, 2016

Daar wij op missie zijn naar Guinea van 12/04/2016 t.e.m. 18/04/2016 zijn wij telefonisch niet bereikbaar.  Voor dringende zaken kan u ons mailen en zullen wij u zo snel mogelijk contacteren of antwoorden.

Dank voor uw begrip.

 

Adoptieouders gezocht voor het kanaal Polen

Datum: 
maandag, 18 januari, 2016

Wij zijn dringend op zoek naar adoptieouders voor adoptiekindjes uit Polen, indien u over een geschiktheidvonnis beschikt en kan openstaan voor een iets ouder kindje, neem dan contact op met ons.  Indien gewenst brengen wij u in contact met adoptieouders die reeds een kindje uit Polen adopteerden zodat zij hun ervaringen kunnen delen.  De kinderen zijn in goede gezondheid en worden meestal opgevangen in een pleeggezin tot er zich een geschikte adoptiefamilie aanmeldt. Door de evaluatie die recent gebeurde voor dit kanaal, kunnen we vaststellen dat de kindjes zich goed aanpassen en goed integreren in hun nieuw gezin en omgeving.  Geef ook hen een kans!

Nieuw kanaal VS goedgekeurd.

Datum: 
vrijdag, 15 januari, 2016

Het kanaal VS werd goedgekeurd door VCA.  Wij zullen samenwerken met Michael Goldstein en FFTA in New York.  U vindt binnenkort alle informatie ivm het kanaal op onze website, ook organiseren wij op 10 maart 2016 een infomoment voor geïnteresseerde kandidaat adoptieouders.  Wij zullen in de proeffase opstarten met 5 dossiers.

Accreditatie Guinea

Datum: 
zondag, 10 januari, 2016

Op 11/12/2015 verkregen wij onze accreditatie voor Guinea.  Er werden 6 kindjes gematcht aan ouderdossiers. 

 

Eindejaarssluiting

Datum: 
woensdag, 23 december, 2015

Het Kleine Mirakel zal tijdens de feestdagen gesloten zijn van 24/12/2015  t.e.m. 03/01/2016.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2016! 

Infomoment over adoptie van een kindje met HIV

Datum: 
donderdag, 10 december, 2015

Op 18 februari 2016 organiseren wij een infoavond over adoptie van een kindje met HIV.    Inschrijven kan binnenkort via onze website!

 

Opschorting kanaal Oeganda

Datum: 
donderdag, 3 december, 2015

Het Kleine Mirakel heeft alle getroffen families ; 1 familie met een toewijzing van een kindje, 1 familie die in Oeganda verblijft, 18 families waarvan het dossier werd verstuurd naar Oeganda en 2 families waarvan het dossier nog niet verstuurd werd, bij ontvangst van het aangetekend schrijven van VCA op 19 november onmiddellijk geïnformeerd over de situatie.  Alle informatie in het bezit van Het Kleine Mirakel werd aan deze adoptieouders doorgegeven.  Ook nam Het Kleine Mirakel onmiddellijk het initiatief om alle getroffen families uit te nodigen zodat zij hun bezorgheden/vragen konden stellen.  Dit gebeurde samen met VCA op 23 november 2015 in Antwerpen.

Bericht vanuit VCA

De opschorting door VCA was nodig omdat de federale overheid tussengekomen is in de adoptieprocedures bij de Belgische rechtbanken. De kinderen uit Oeganda worden in Vlaamse gezinnen geplaatst met het oog op adoptie. De adoptie wordt later uitgesproken door de rechtbank in België, met goedkeuring van de Oegandese rechtbank. Door de tussenkomst van de federale overheid, is het niet zeker of deze Oegandese beslissingen zullen omgezet worden in adopties. Er is dus rechtsonzekerheid ontstaan voor heel wat adoptiegezinnen.

Het Vlaams Centrum voor Adoptie heeft samen met de adoptiediensten een gecontroleerde samenwerking opgezet met enkele tehuizen in Oeganda. Zowel het VCA als de adoptiedienst zijn ter plaatse geweest om deze samenwerkingen met de nodige garanties tot stand te brengen. De werking van deze tehuizen is voorafgaand geëvalueerd: enkel kinderen van wie de nodige achtergrondinformatie beschikbaar is en die in eigen land niet kunnen worden opgevangen, werden geplaatst in Vlaamse adoptiegezinnen. Bovendien zijn er duidelijke overeenkomsten gesloten met de tehuizen waarin o.a. alle kosten zijn opgenomen. De kosten die kandidaten moeten betalen bij een adoptie uit Oeganda worden op voorhand meegedeeld aan de adoptieouders en zijn beschikbaar op de website van Kind en Gezin.

Voorafgaand aan elke plaatsing krijgt het VCA een uitgebreid kinddossier met verslag van het vooronderzoek dat gebeurde in Oeganda, bewijs over de zoektocht naar biologische ouders, bewijs dat betrokken kinderen niet terug konden naar hun herkomstgezin, … Er zijn garanties over de herkomst van de kinderen en er is dus geen sprake van mensen/kinderhandel.

De bezorgdheden van de federale overheid gaan over specifieke probleemsituaties in Oeganda, zonder rekening te houden met de garanties die in de gecontroleerde samenwerkingen zijn opgezet. De federale overheid deelde de familierechtbanken hun opmerkingen mee zonder het VCA voorafgaand op de hoogte te brengen. Alle aangebrachte elementen weerlegde het VCA nochtans in eerdere besprekingen met de federale overheid.
Het VCA betreurt dat er op dergelijke ongenuanceerde wijze gedacht en gecommuniceerd wordt over deze kinderen die in Vlaanderen een gezin gevonden hebben.
Het VCA wacht verder de uitspraak van de Belgische rechtbanken in de lopende dossiers af.

Missie Cambodja

Datum: 
donderdag, 5 november, 2015

Wij zijn van 6 november t.e.m. 16 november telefonisch niet bereikbaar.  Indien er dringende vragen zijn, kan u ons mailen op info@hetkleinemirakel.be, de mail wordt zo snel mogelijk behandeld.

Dank voor uw begrip.

 

Missie Oeganda 21-29 september

Datum: 
zondag, 20 september, 2015

Wij zijn telefonisch niet bereikbaar van 21 september t.e.m. 30 september.  Voor dringende zaken kan u ons een mail toesturen die wij dan zo snel mogelijk beantwoorden.

Dank voor uw begrip!

Pagina's

Software to publish news website