Bemiddelingsovereenkomst

Wanneer er na het intakegesprek en motivatiegesprek met de psychologe een mogelijkheid is om een bemiddeling op te starten in een herkomstland waarvoor wij bemiddelen, dan kan er een bemiddelingsovereenkomst getekend worden door beide partijen.

In de bemiddelingsovereenkomst staan alle wettelijke voorwaarden vermeld, alsook de procedure in het herkomstland waarvoor u een bemiddeling afsluit en de kostprijs (in detail) van de volledige procedure.

U ontvangt één exemplaar van de door u en Het Kleine Mirakel ondertekende bemiddelingsovereenkomst en na eerste betaling uw wachtlijstnummer.

 

CMS for newspaper