Dossiersamenstelling

Doorgaans is één van de eerste stappen het in orde maken van de benodigde documenten.  Samen met de kandidaat-adoptanten wordt het draaiboek van hoe het adoptiedossier samengesteld moet worden overlopen.  De kandidaat-adoptanten krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen indien er zaken niet duidelijk zijn.  Het draaiboek met de richtlijnen wordt meegegeven aan de kandidaat-adoptanten, zij kunnen altijd beroep doen op een medewerker van Het Kleine Mirakel indien zij ondersteuning wensen.

Na de nodige vertaling en/of legalisatie van de documenten wordt het adoptiedossier verzonden naar de juiste instanties in het herkomstland.

 Wij trachten zo snel mogelijk uw volledige dossier met alle benodigde documenten naar het land van herkomst te verzenden , u ontvangt hierover een schriftelijke bevestiging.

Content management system for newspapers and magazines