Eerste nazorg en nazorgrapportage

Na aankomst verwachten wij de adoptieouders samen met hun adoptiekindje op ons bureel, voor een welkomstgesprek.  Bij deze eerste ontmoeting met jullie nieuwe gezin gaat onze aandacht vooral naar jullie ervaringen tijdens de reis, de eerste ontmoeting met jullie kindje en jullie thuiskomst.

Kort na jullie aankomst zal de psychologe contact opnemen met de adoptieouders om een eerste huisbezoek in te plannen.  De bedoeling hiervan is de adoptieouders ondersteuning te bieden in hun eerste periode thuis met het nieuwe gezin.  Er kan samen worden stilgestaan bij de betekenis van bepaalde gedragingen, tegen de achtergrond van (sociaal, culturele, emotionele) aanpassing om integratie van het kind in het gezin te bevorderen.  Maar ook de verschillende ontwikkelingsaspecten en jullie nieuwe rol als ouders krijgen in dit gesprek hun plaats.  Enkele maanden later volgt er een tweede huisbezoek, zodat de evolutie in kaart kan worden gebracht en ouders nogmaals de kans krijgen samen expliciet stil te staan bij de afgelopen groei tijdens de voorbije periode.  Met vragen rond de ontwikkeling van jullie kindje kunnen jullie steeds bij hen terecht.  Indien nodig, zoeken zij met jullie ook naar gepaste hulp in jullie regio.

Alle herkomstlanden verwachten een aantal follow-up rapporten die de integratie en ontwikkeling van het kind in het gezin beschrijven.  Het aantal rapporten en de tijdstippen waarop deze rapporten worden verwacht, worden bepaald volgens de vereisten van het herkomstland.  Binnen het standaard aanbod van nazorg worden er twee rapporten door onze psycchologe opgesteld binnen de 15 maanden na aankomst en dit telkens na een huisbezoek.  Overige nazorgrapporten die verplicht zijn vanuit het herkomstland, met of zonder huisbezoek van onze psychologe,  worden tijdig aan het herkomstland aangeleverd volgens de voorschriften, hiervoor worden de wettelijke voorgeschreven kosten aangerekend.  Wij verwachten van onze adoptieouders dat zij een goede medewerking verlenen zodat de nazorgrapporten tijdig kunnen aangeleverd worden aan het herkomstland.

 

 

 

Software for hosted news websites