Intakegesprek

Er kan een intakegesprek plaatsvinden indien u van de familierechter een geschiktheidsvonnis verkreeg.  Na het volgen van een infomoment en nadat u zich aanmeldt om met ons samen te werken en wij het verslag van de dienst maatschappelijk onderzoek hebben doorgenomen en besproken, volgt er een intakegesprek. We overlopen samen met de kandidaat-adoptanten het intakeformulier.  Hierbij krijgt u van ons ook nog eens alle informatie over de adoptieprocedure van één of meerdere herkomstlanden en bekijken we samen met u of er een procedure voor een bepaald land opgestart kan worden, afhankelijk van het kindprofiel waarvoor u openstaat.

Voor de herkomstlanden waarvoor wij bemiddelen, wordt er voor opstart ook steeds een bijkomend een motivatiegesprek ingepland om het kindprofiel te bepalen, dit gesprek gaat door met onze psychologe.  Soms zijn er ook 2 gesprekken nodig.  Er wordt een verslag motivatie kindprofiel opgemaakt.  Voor ons is het belangrijk een goede inschatting te kunnen maken of u beantwoordt aan de kindprofielen van de specifieke herkomstlanden en of uw draagkracht voldoende is.

 

Newspaper websites and web design