Matching

Wij benadrukken dat Het Kleine Mirakel bij de matching steeds uitgaat van het belang van het kind. Het is niet zo dat er een kind bij bepaalde ouders wordt gezocht, het tegendeel is het geval. Wij kunnen de wachtlijst dan ook niet altijd precies naar volgorde afwerken. (special need kindje, ouder kind…).

Make your own magazine