Registratie

Na aankomst wordt een procedure waarbij er een pleegvoogdij wordt uitgesproken met het oog op een volle adoptie, het kind in de gemeente ingeschreven in het vreemdelingenregister met de oorspronkelijke nationaliteit tot de procedure van de volle adoptie is voltrokken..  Bij procedures waarbij er een volle adoptie werd uitgesproken in het herkomstland, wordt het kind na de erkenning van de volle adoptie door FCA in het bevolkingsregister en het Register van Burgerlijke stand ingeschreven.  

De adoptiedienst registreert de aankomst bij de vereiste instanties en de nazorg wordt opgestart.

Software to publish news website