Reisvoorbereiding

Zodra wij van het land van herkomst een aanvaarding en goedkeuring van uw dossier ontvangen en eventueel een matching, bespreken wij dit verder met u.
Reageert u positief dan krijgt u alle verdere informatie rond de voorbereiding van uw reis en informatie over het verblijf in het buitenland.
Wij starten meteen met de vereiste formaliteiten en kunnen de administratieve afwikkeling met het buitenland voltooien.
In een aantal landen moeten één of beide ad optieouders bij de rechtbankprocedure aanwezig zijn. Dat betekent dat zij, afhankelijk van het land, één tot meerdere weken in het land verblijven.

Online newspaper and magazine cms software