Toewijzing en reisvoorbereiding

Zodra wij van het land van herkomst een aanvaarding en goedkeuring van uw dossier ontvangen kan er een matching komen.

Vanuit de centrale autoriteit van het herkomstland verkrijgen wij de informatie omtrent de officiële toewijzing,  het bewijs van de adoptabiliteit van het kindje, de sociale achtergrondinformatie van het kindje, informatie omtrent het karakter van het kind, medische informatie, bij oudere kindjes informatie omtrent hun schoolresultaten, een foto en video (niet in alle landen mogelijk).

Wij bespreken de matching binnen het interdisciplinair team en indien nodig laten wij het kinddossier ook beoordelen door een expert (externe psychologen of pediater).

Wij bezorgen dan het volledige kinddossier met de motivatie van toewijzing en de eventuele verslagen van de experten aan het Vlaams Centrum voor Adoptie en vragen de goedkeuring voor de matching aan.

Na de goedkeuring kunnen we het kindje officieel aan u voorstellen en verkrijgt u alle informatie.

Reageert u na een korte bedenkttijd positief en aanvaardt u het kindje dan krijgt u alle verdere informatie rond de voorbereiding van uw reis en informatie over het verblijf in het buitenland.
Wij starten meteen met de vereiste formaliteiten en kunnen de administratieve afwikkeling met het buitenland voltooien.

Ook volgt er via videocall een gesprek met de lokale contactpersoon ter voorbereiding van uw afreis en kan u haar ook alle vragen stellen.
 

Make your own magazine