Verzending dossier

Na de nodige vertaling en/of legalisatie van de documenten wordt het adoptiedossier verzonden naar de juiste instanties in het herkomstland.  

Wij trachten zo snel mogelijk uw volledige dossier met alle benodigde documenten naar het land van herkomst te verzenden , u ontvangt hierover een schriftelijke bevestiging.

Vanaf dit moment bent u geregistreerd in het herkomstland als kandidaat adoptieouder en kan er na een wachttijd, afhankelijk van het kindprofiel, een matching plaatsvinden.

Online newspaper software