Wachttijd en Matching

De wachttijd is een moeilijke emotionele periode voor de kandidaat-adoptieouders.  Wij trachten de adoptieouders hierbij te ondersteunen door vormingsmomenten aan te bieden en hen in contact te brengen met andere wachtende kandidaat-adoptieouders.  Ook wordt er door onze psychologe tijdens de wachttijd een extra moment ingepland waarbij er gereflecteerd wordt op deze wachttijd, de impact hiervan.  We merken dat sommige kandidaat-adoptieouders nood hebben aan veelvuldig contact of nieuws.  Wij trachten hier zo goed mogelijk op in te spelen.

Sinds 2020 worden er door de drie interlandelijke adoptiediensten ook inloopavonden en vormingsavonden over de diensten heen georganiseerd.  Dit om de wachtende kandidaat-adoptieouders nog meer ondersteuning aan te bieden.

De matching gebeurt bij de meeste herkomstlanden waarmee wij samenwerken door de Centrale Autoriteit voor Adoptie ter plaatse.

De volgorde van de registratie van de adoptiedossiers in de herkomstlanden wordt niet altijd gerespecteerd.  Gezien wij veel special need kindjes plaatsen : siblings, kindjes ouder dan 5 jaar, kindjes met een medische special need of met een ontwikkelingsachterstand, kindjes die uit een moeilijke achtergrondsituatie komen, wordt er gekeken naar het belang van het kind en welke kandidaat-adoptieouders de meest geschikte adoptieouders zijn voor dit specifieke kindje/kinderen.

Wij benadrukken hierbij nogmaals dat Het Kleine Mirakel bij de matching steeds uitgaat van het belang van het kind. Het is niet zo dat er een kind voor bepaalde ouders gezocht wordt, het tegendeel is het geval. Wij kunnen de wachtlijst dan ook niet altijd precies naar volgorde afwerken. (special need kindje, ouder kind…).

News publishing content management system