Colombia

Colombia is een Verdragsland, er wordt een volle adoptie uitgesproken.

Voorwaarden adoptanten :

 • Minimum 25 jaar oud te zijn en minstens 15 jaar ouder dan het adoptiekind.
 • Kandidaat adoptieouders ouder dan 50 jaar komen enkel in aanmerking voor kinderen vanaf 10 jaar. Voor koppels die een kind met SN willen adopteren, kan er een flexibiliteit in het leeftijdsverschil zijn met 5 jaar extra.
 • Een alleenstaande kandidaat adoptieouder die een kind met SN wilt adopteren, mag maximaal 45 jaar verschil met het kind hebben.
 • Gehuwde heteroseksuele koppels (min 2 jaar).
 • Gehuwde homoseksuele koppels (min 2 jaar).
 • Heteroseksuele koppels in een relatie en die minimaal 2 jaar samenwonen.
 • Homoseksuele koppels in een relatie en minimaal 2 jaar samenwonend.
 • Alleenstaande mannen.
 • Alleenstaande vrouwen.
 • Kandidaat adoptieouders mogen reeds kinderen hebben, maar de kinderen dienen op de hoogte te zijn en eveneens voorbereid op de komst van een adoptiebroer of zus.
 • Kandidaat adoptieouders die een kind met specifieke zorgbehoeften willen adopteren dienen te voldoen aan bijkomende voorwaarden. Ze moeten kunnen aantonen dat ze bijkomende voorbereiding kregen voor de adoptie van kinderen met special needs en dienen een geschiktheidsattest kunnen voorleggen. De algemene voorbereiding volstaat, HKM zal aanvullend kandidaat adoptanten aanmoedigen in een trauma sensitieve opvoeding en het versterken van hun draagkracht en netwerk.

Kindprofielen :

 • Kandidaat adoptieouders kunnen :
  • 1 gezond kind adopteren dat ouder is dan 6 jaar en 11 maanden 
  • Siblings (2 of meer kinderen) waarvan de oudste ouder is dan 7 jaar 
  • Jongere kinderen kunnen geadopteerd worden, indien het om kindjes gaat met special need of een jonge sibling waarvan minimaal één van de kindjes special need is.  (bij intake wordt er gewerkt met een lijst met omschreven special needs)
  • Geen voorkeur voor geslacht of etniciteit mogelijk.

Wachttijd :

 • Van verzending tot kindtoewijzing : afhankelijk van het kindprofiel.

Afreis :

1 afreis van gemiddeld 6 weken.

Make your own magazine