Ghana

Ghana is een Verdragsland, er wordt een volle adoptie uitgesproken.

Voorwaarden voor adoptanten :

 • De (kandidaat) adoptanten kunnen adopteren vanaf de leeftijd van 25 jaar tot 50 jaar.
 • De (kandidaat) adoptanten moeten ten minste 21 jaar ouder zijn dan het te adopteren kind.
 • Enkel hetero gehuwde koppels kunnen adopteren in Ghana.
 • Alleenstaande (kandidaat) adoptanten kunnen enkel adopteren als ze Ghanees zijn of in Ghana wonen.
 • De (kandidaat) adoptanten moeten beschikken over een geschiktheidsvonnis.

 

Kindprofielen :

 • De adoptiekinderen die we plaatsen vanuit uit Ghana variëren van kleuters (+3 jaar) tot kindjes van 8 jaar.  Siblings zijn beschikbaar voor adoptie. Het is mogelijk om een 'gezond' kind te adopteren (langere wachttijd) maar er zijn ook kinderen met special needs beschikbaar.
 • Wij wensen zeker kindjes die HIV positief zijn te plaatsen voor adoptie.  Gezien we hier al heel wat ervaring mee hebben.
 • Er zijn ook veel oudere kindjes en kinderen met andere special needs beschikbaar.  Indien adoptieouders open staan voor een kindje met special needs, dan wordt er een gesprek georganiseerd met onze psychologe om te bekijken voor welke special needs adoptieouders kunnen open staan rekening houdende met hun draagkracht. 

 

Procedure in Ghana :

 • Het aanvraagformulier en adoptiedossier wordt bezorgd aan de Centrale Autoriteit in Ghana.
 • Adoptieouders worden aanvaard als kandidaat adoptieouders voor Ghana.
 • De matching gebeurt door de Centrale Autoriteit op basis van een database waarin al de kinderen die adopteerbaar zijn geregistreerd worden.
 • HKM ontvangt het kindvoorstel, bespreekt dit in team en legt het kindvoorstel voor aan VCA. Na goedkeuring door VCA worden de adoptieouders gecontacteerd.
 • Na aanvaarding van het kindvoorstel door de adoptieouders wordt er in Ghana door onze advocaat een adoptieaanvraag ingediend bij het hooggerechtshof in de regio waar het kind verblijft.
 • Ook wordt er door de Centrale Autoriteit een rapport aan de rechtbank bezorgd met hierin alle informatie van de adoptieouders en het adoptiekindje.
 • De adoptieouders worden door de Centrale Autoriteit uitgenodigd om naar Ghana af te reizen en te starten met de bindingsperiode van 4 weken.
 • De bindingsperiode wordt opgevolgd door een sociaal werker van DSW.  Zij rapporteert aan de Centrale Autoriteit. (2 weken na de bindingsperiode)
 • Als de bindingsperiode goed verlopen is, wordt er door de Centrale Autoriteit een attest van goedkeuring bezorgd aan de rechtbank. (1 week)
 • De rechter bestudeert het volledige dossier en de adoptie wordt uitgesproken.  Er wordt een Adoption Order uitgereikt door de rechtbank.
 • De aanwezigheid van de adoptieouders is vereist.
 • De documenten die na de uitspraak beschikbaar zijn worden gelegaliseerd en bezorgd aan de Belgische ambassade in Abidjan, Ivoorkust via het ereconsulaat in Ghana. (4 tot 8 weken)
 • De procedure voor het verkrijgen het Ghanees paspoort van het kindje wordt opgestart.  De Centrale Autoriteit levert een attest af met de toestemming dat het kind naar het buitenland mag reizen.
 • De Belgische Ambassade in Abidjan, Ivoorkust ontvangt de documenten en bezorgt de documenten via scan aan de Federale Centrale Autoriteit Adoptie in België.  Zij bestuderen de documenten en geven een voorlopige erkenning voor de adoptie.  De Belgische Ambassade in Abidjan wordt op de hoogte gebracht en vanaf dat moment kan er een visum voor het adoptiekindje worden uitgereikt.  (1 week)
 • De aanvraag van het visum voor het adoptiekindje gebeurt bij het Ere-consulaat in Accra door de adoptieouders. De adoptieouders kunnen samen met hun adoptiekindje afreizen naar België.
 • Bij aankomst wordt de nazorg opgestart.
 • Ghana vraagt nazorgrapporten gedurende de eerste twee jaar om de 6 maanden, de 3 volgende jaren één jaarlijks rapport. De rapporten worden ingediend bij DSW in Ghana door onze wettelijke vertegenwoordiger.

 

Afreis :

1 afreis van 12 tot 17 weken,  tijdens de procedure ter plaatse moeten beide adoptieouders niet de hele termijn aanwezig zijn.

 

Publishing software