Hongarije

Hongarije is een Verdragsland, er wordt een volle adoptie uitgesproken.

 

Voorwaarden adoptanten :

 • Gehuwde heteroseksuele koppels.
 • Minimum 25 jaar oud te zijn.
 • Het leeftijdsverschil tussen de jongste ouder en het te adopteren kind mag maximaal 50 jaar zijn op moment van matching.
 • In geval van een sibling plaatsing is het leeftijdsverschil tussen de jongste ouder en het jongste kind maximaal 50 jaar op moment van matching.
 • Kandidaat adoptieouders moeten openstaan voor een motivatieonderzoek dat gebeurt door onze psychologe en een specifieke voorbereiding op de plaatsing van het specifieke kindprofiel.

 

Kindprofielen :

 • Kandidaat adoptieouders kunnen :
  • 1 kindje adopteren of een sibling van 2 of meerdere kindjes adopteren.
  • Leeftijd van de kindjes die wij plaatsen varieert van 3 tot 8 jaar oud voor de plaatsing van 1 kindje, van 3 tot 10 jaar oud voor de plaatsing van een sibling.
  • Jongere kinderen kunnen geadopteerd worden, indien het om kindjes gaat met een medische special need.
  • Kinderen verblijven voornamelijk in pleeggezinnen.
  • Vrijwel alle kinderen voor wie adoptieouders worden gezocht, hebben een lichte of zwaardere vorm van een ontwikkelingsachterstand. De ernst van deze achterstanden kan variëren van (langdurige) onder-stimulatie  tot oorzaken op medisch of sociaal/emotioneel vlak die soms ook blijvend kunnen zijn. Het is in de bemiddelingsfase niet te voorspellen of ontwikkelingsachterstanden gedeeltelijk of helemaal ingelopen kunnen worden. Kandidaat adoptieouders moeten open staan voor een kind met een ontwikkelingsachterstand waarbij het verloop niet te voorspellen is. De kindjes hebben dikwijls een sociaal emotioneel belaste achtergrond.

 

Wachttijd :

 • Van verzending tot kindtoewijzing : afhankelijk van het kindprofiel. De wachttijd tot voorstel is sterk afhankelijk van de wensen en grenzen die de kandidaat adoptieouders aangeven ten aanzien van de achtergrond van het te adopteren kind. Hierbij gaat het om het aantal kinderen, de leeftijd(en) en de sociaal maatschappelijke, medische en psychologische achtergrond van het kind die binnen de draagkracht van de kandidaat adoptieouders passen. De wensen en grenzen van de kandidaat adoptieouders hangen dan ook nauw samen met het profiel van het kind voor wie ouders gezocht wordt en daarmee de wachttijd tot voorstel.

 

Afreis :

1 afreis van gemiddeld 8 weken, deze zal plaats vinden 5 tot 8 weken nadat de adoptieouders het kindje hebben aanvaard.  Deze periode is cruciaal om het kindje voor te bereiden op de plaatsing.

Publishing online newspapers