Ghana

Het Kleine Mirakel verkreeg van VCA een positief advies voor de opstart van het kanaalonderzoek in Ghana.

De contacten ter plaatse met de centrale autoriteit en de advocaat werden gelegd, de procedure voor accreditatie zal opgestart worden.  Het Kleine Mirakel zal op korte termijn afreizen naar Ghana en het volledige dossier voor goedkeuring van het kanaal indienen bij VCA.

Publishing software