Kenia : on hold.

Landeninfo

 • Kenia is sinds 2007 toegetreden tot het Haags Adoptieverdrag.
 • Het is een republiek in Oost-Afrika, en grenst onder meer aan Ethiopië, Somalië en Oeganda. Het land is onafhankelijk sedert 1963 na Britse overheersing.
 • Officiële taal: Engels
 • ‘Recente’ onrust in 2007-2008 naar aanleiding van verkiezingen. 1500 doden, 600 000 Kenianen ontheemd. Er werd een nieuwe coalitieregering voorgesteld in april 2008.
 • Nieuw grondwet in 2010 na referendum. 
 • Kenia kent een werkloosheid van meer dan 40%. 50% van de mensen leven onder de armoedegrens, ze hebben een inkomen dat kleiner dan $1 per dag is.
 • In Kenia zijn er ongeveer 45 000 jonge oorlogsvluchtelingen. Deze komen uit omliggende buurlanden met conflicten: Soedan, Ethiopië, Somalië.
 • De levensverwachting bij geboorte bedroeg in 1990 59 jaar, in 2011 was dit gedaald tot 57 jaar.
 • Gedurende de periode 2005-2011 werd gemiddeld 60% van de kinderen bij geboorte geregistreerd.
 • Meer dan 40.000 kinderen lijden aan acute ondervoeding. Unicef voorziet 150.000 kinderen te beschermen tegen familiescheiding in noodsituaties en zal proberen gescheiden kinderen met hun familie te herenigen.
 • 50.000 tot 60.000 gevallen van AIDS per jaar bij kinderen onder 5 jaar, vooral doorgegeven via moeder.
 • Ongeveer 1 miljoen HIV-wezen. Hierdoor zijn er vele kindhuishoudens. In 2004 waren er ongeveer 1,7 miljoen wezen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. Ongeveer 60% is wees door HIV/AIDS. 
 • 300.000 kinderen zouden op straat leven, 50% hiervan in de straten van Nairobi.
 • Slechts 58% van de kinderen onder 15 leeft met beide ouders, 25% leeft bij de moeder, 3% bij de vader en 11% wordt als wees aanzien.
 • Informele opvang binnen familie is niet zo evident door de vele AIDS-slachtoffers die ook binnen de ruimere familie vallen.

Kindprofiel van de adoptabele kindjes

Gezonde kinderen, vanaf 1 jaar komen in aanmerking voor interlandelijke adoptie: weeskinderen, vondelingen, kinderen waarvan ouders uit de ouderlijke macht ontzet zijn, afstandskinderen, siblings.

 

Voorwaarden voor adoptieouders

Leeftijd

 • KA is minimum 25 jaar, maximum 65 jaar en minstens 21 jaar ouder dan het kind .
 • Indien KA ouder is dan 65 jaar, kan adoptie enkel ingeval van speciale omstandigheden.
 • KA moeten bereid zijn om 6 tot 9 maanden in Kenia te verblijven. 

Burgerlijke staat

 • KA die minstens 3 jaar gehuwd zijn.
 • Ongehuwd koppel kan niet adopteren.
 • Alleenstaande buitenlandse vrouw: enkel ingeval van speciale omstandigheden of indien de vrouw al een adoptiekindje heeft.   Bij alleenstaanden worden eerder kinderen met special needs geplaatst.
 • Alleenstaande buitenlandse man kan niet adopteren.
 • Holebi’s kunnen niet adopteren.

Gezondheidsvereisten

 • Kandidaat adoptanten moeten over een goede fysische en psychische gezondheid beschikken.

Andere voorwaarden

 • KA mogen geen strafblad hebben mbt bepaalde misdrijven.
 • KA moeten geschikt bevonden zijn voor interlandelijke adoptie door ontvangstland.
 • KA moeten toestemming hebben om interlandelijk te adopteren door een bevoegde rechtbank of overheid in het ontvangstland.

 

Adoptieprocedure

Adoptieaanvraag door KA 

 • Adoptiedossier wordt verstuurd naar erkende adoptiedienst ter plaatse. 
 • Dossier wordt gecontroleerd en ingediend bij NAC.
 • Dossier wordt beoordeeld door NAC.
 • NAC brengt erkende adoptiedienst ter plaatse op de hoogte van hun beslissing.
 • Erkende adoptiedienst ter plaatse brengt HKM binnen de 60 dagen op de hoogte.

Matching

 • Erkende Adoptiedienst ter plaatse doet de matching.
 • NAC bevestigt de matching.
 • Erkende adoptiedienst ter plaatse bezorgt het kindvoorstel aan HKM.
 • HKM bezorgt kindvoorstel aan VCA.
 • Goedkeuring VCA van het kindvoorstel.
 • Kandidaat adoptieouders accepteren het kindje en tekenen voor aanvaarding.

Afreis KA naar Kenia

 • Afreis wordt voorbereid.
 • De erkende adoptiedienst ter plaatse begeleidt de adoptieouders ter plaatse : ondersteuning ter plaatse, vervoer, accommodatie…
 • De adoptieouders moeten een vast verblijf gevonden hebben, vooraleer het kindje bij hen geplaatst kan worden.

Ontmoeting met het kind

 • Het kind wordt voorbereid op nieuwe adoptieouders.
 • Adoptieouders moeten minimaal 6 bezoeken afleggen vooraleer de adoptieouders het kindje kunnen meenemen uit het tehuis.

Medisch onderzoek van het kind: second opinion

 • Adoptieouders  laten het adoptiekind door een arts onderzoeken.

Plaatsing van het kind bij de KA

 • Het adoptiekindje wordt onder supervisie van de adoptiedienst ter plaatse geplaatst.
 • De adoptieouders moeten verplicht 3 uur counseling/training/voorbereiding gevolgd hebben bij de adoptiedienst vóór de plaatsing van het kind.
 • De adoptieouders  ondertekenen een  ‘care agreement’ .
 • Verhuizen met het kind wordt afgeraden en hoogstens 1 x toegestaan in het belang van het kind.

Bindingsperiode

 • Beide adoptieouders verblijven 3 maanden bij het adoptiekindje in Kenia, pas daarna start de juridische procedure in de rechtbank waarbij de adoptieouders ook in Kenia verblijven.
 • Adoptieouders krijgen 1x per maand bezoek van een maatschappelijk werker.
 • De adoptieouders brengen met het adoptiekindje op regelmatige basis een bezoek aan het tehuis waar het kindje verbleef.
 • Wanneer de bindingsperiode goed verlopen is, kan er een rechtbankprocedure opgestart worden.

Uitspraak van volle adoptie

 • De rechtbank doet uitspraak in het belang van het kind.
 • Het adoptiekindje en de adoptieouders moeten aanwezig zijn in de rechtbank en worden bijgestaan door een advocaat en een vertegenwoordiger van de erkende adoptiedienst ter plaatse.
 • Er zijn meestal 3 hoorzittingen , soms gebeuren de 2de en 3de in één zitting.
 • Kenia kent geen gewone adoptie, enkel volle adoptie.
 • Er volgt een beroepstermijn van 30 dagen, nadien kunnen de nieuwe kinddocumenten opgevraagd worden.

Erkenning van de volle adoptie door de Federale Centrale Autoriteit

 • HKM dient het erkenningsdossiertje in bij FCA, na de erkenning kunnen de adoptieouders met het adoptiekindje afreizen naar België.
Newspaper template for websites