Polen : schorsing voor nieuwe dossiers

Landinfo

Polen, officieel de Republiek Polen, is een land in Midden-Europa.  In het westen wordt het begrensd door Duitsland, in het zuiden door Tsjechië en Slowakijke, in het oosten door Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne en in het noorden door de Oostzee en de Russische exclave Kaliningrad.

Polen is een Verdragsland.

Polen heeft een oppervlakte van 311.888 km² en een inwonertal van 38.512.000.  De hoofdstad en grootste stad van het land is Warschau.

In 2007 schatte Unicef dat er 440.000 wezen waren.

De redenen waarom kinderen nood hebben aan zorg zijn veelal complex inclusief afkomstig zijn van families met verschillende problemen: verslaving, alcohol, drugs, mentale ziektes, criminaliteit, …

Er zijn een aantal mogelijkheden voor deze kinderen: pleegzorg, kleine tehuizen, SOS Children’svillages en verschillende vormen van residentiële opvang.

De interesse van Poolse kinderloze koppels in adoptie is hoog, daardoor is de wachttijd om kleine kinderen (jonger dan 6) te adopteren voor buitenlandse koppels eerder lang (1 jaar of meer).

Meer en meer jonge kinderen worden geadopteerd door Poolse koppels en het aantal kinderen vrij voor interlandelijke adoptie verminderd.

Dikwijls zijn de kinderen voor interlandelijke adoptie ouder dan 6, special needs of gaat het om siblings.

 

Kindprofiel van de adoptabele kindjes

 • Jonge kinderen met medische problemen of kleine operabele handicaps
 • Oudere kindjes + 5 jarige
 • Siblings
 • Triblings en meerdere kinderen uit één gezin

De kinderen verblijven in tehuizen of pleeggezinnen.

De meeste Poolse kinderen blijken een ontwikkelingsachterstand te hebben.  Deze achterstand zal nooit geheel verdwijnen.
Druk gedrag en concentratiestoornissen komen ook geregeld voor bij kinderen uit Polen.  Ook lopen deze kinderen vaak achter met hun lichamelijke ontwikkeling maar vooral ook met de taalontwikkeling. Dit is niet of nauwelijks gestimuleerd vanuit hun thuissituatie. De meeste kinderen komen veelal uit "achterstandsgezinnen", waar drankmisbruik vaak een rol speelt.

Reden van afstand

 • armoede
 • ongehuwde moeders vb. studente
 • buitenechtelijk kind
 • overlijden van ouders
 • ouders die uit de ouderlijke macht ontzet zijn

.

Voorwaarden voor adoptieouders

 • Adoptieouders die een kindje van Polen wensen te adopteren moeten minimum 3 jaar gehuwd zijn of gehuwd zijn en kunnen aantonen dat ze reeds 3 jaar samenwoonden voor het huwelijk.
 • Alleenstaande vrouwen kunnen een Pools kindje adopteren.
 • Enkel heterokoppels worden door de Poolse autoriteiten aanvaard.

 

Gegevens beschikbaar bij kindvoorstel

Van het centrum dat het kind voorstelt :

 • geslacht van het Kind
 • status van het Kind
 • info omtrent biologische ouders en broer of zussen
 • medische informatie
 • sociale achtergrond
 • gegevens over de tehuizen waar het kind verbleef tot aan de adoptie
 • foto of video van het kind

 

Procedure

 • Een adoptiedossier wordt aan de contactpersoon bezorgd.
 • De contactpersoon meldt aan de adoptiecentra  in Warschau dat er een Belgisch adoptiedossier klaar is en bezorgt een kopie van het dossier aan de drie centra.
 • Maandelijks vraagt de contactpersoon aan het Katholiek adoptiecenter of er een mogelijks kindvoorstel is. .
 • Als er een kindvoorstel is, verwittigt de contactpersoon HKM, wordt het kinddossier vertaald en door het centrum naar HKM gestuurd.
 • HKM doet een matching en bezorgt het dossier aan VCA en de goedkeuring VCA wordt samen met de goedkeuringen van de KA aan het adoptiecentrum bezorgd.
 • Adoptiecentrum geeft goedkeuring en nodigen de KA uit voor een eerste ontmoeting.
 • KA reizen af en verblijven 3 tot 5 dagen in de regio waar het kind verblijft.
 • Dossier wordt ingediend in de rechtbank en de contactpersoon geeft datum eerste rechtszitting door aan HKM. Rechter bepaalt de periode van verplicht contact (meestal 2à3 weken), adoptieouders moeten hier niet aanwezig zijn.
 • KA reizen terug af voor de bindingsperiode. Krijgen tijdens dit verblijf tot 3 keer bezoek van de sociaal werker die rapporteert aan de rechtbank.
 • 2derechtzitting: ouders aanvaarden kind of adoptie wordt stopgezet
 • Beroepstermijn van 14 dagen, adoptie wordt definitief.
 • Nadat de uitspraak definitief is kunnen de adoptieouders met het kind naar België reizen.
 • Erkenning door FCA

 

Wachttijd :

 • Voor de adoptie van een sibling of meerdere kinderen : 6 tot 12 maanden
 • Voor de adoptie van een jong kindje met special need : 6 tot 12 maanden

 

Magazine web design