Verenigde Staten

 

Adoptie vanuit de VS

 

Een adoptieprocedure in de VS is een heel aparte en mooie manier om een kindje te adopteren.  Het is echter ook een procedure waarbij de adoptieouders heel emotioneel betrokken zijn, een onzekere tijd doormaken, er op financieel vlak veel verwacht wordt van de adoptieouders, ook zijn er risico's verbonden aan de procedure.

De adopties in de VS zijn open adopties, de adoptiedriehoek staat hier centraal.  De biologische moeder beslist mee bij welke adoptieouders het kindje terecht komt.  Er blijft meestal een band bestaan tussen de geboortefamilie, de adoptiefamilie en het adoptiekindje.  Dit is heel waardevol, er zal tijdens de hele procedure veel informatie beschikbaar zijn.  De adoptieouders moeten bereid zijn deze contacten met de biologische familie aan te gaan en uit te bouwen.  Dit vraagt veel inlevingsvermogen voor de achtergrond en de leefwereld van de biologische moeder.

De biologische moeder kiest de toekomstige adoptieouders voor haar kindje op het moment dat ze zwanger is.  Dit is de "intended match", wat betekent dat de biologische moeder nog altijd op haar adoptieplannen kan terugkomen na de bevalling.  Indien dit gebeurt en de match kan niet doorgaan, dan zijn hier al wel kosten aan verbonden voor de adoptieouders.

Voorwaarden adoptieouders :

  • Minimaal 25 jaar oud zijn
  • Alleenstaanden, samenwonenden en gehuwde koppels kunnen adopteren
  • Adoptieouders moeten vloeiend Engels spreken, zodat de eventuele contacten met de geboortemoeder niet bemoeilijkt worden door de taalbarrière.

Kindprofiel :

Pasgeboren baby's die worden afgestaan door de biologische moeder.  Veelal alleenstaande moeders die zich in een moeilijke situatie bevinden (financieel, verslavingsproblematiek, enz.) en geen vaste verblijfplaats hebben.  Zonder vaste verblijfplaats wordt je kind in de VS onder toezicht van de overheid geplaatst (fostercare) tenzij je een adoptieplan hebt opgesteld.

Wachttijd :

Gezien de biologische moeder mee beslist bij welke adoptieouders haar kindje terecht komt, is het moeilijk te voorspellen hoe lang de wachttijd tot matching is.

U kan deelnemen aan onze infosessie die op regelmatige tijdstippen zal doorgaan.  Ook tijdens een intakegesprek zal er dieper ingegaan worden op alle facetten van deze adoptieprocedure.

Newspaper template for websites