top of page

Het team

Annemie Paeshuyse

Directeur

Ik ben Annemie, ervaringsdeskundige, en sinds 2006 medeoprichter en coördinator van adoptiedienst Het Kleine Mirakel.  Ik heb 2 volwassen dochters, geadopteerd uit Kazachstan in 2000 en 2002 en 2 volwassen zonen. Adoptie heeft mijn leven veranderd en deels bepaald, het leerde me dat om te werken in adoptie je moet beschikken over heel wat vaardigheden: kennis, engagement, flexibiliteit, focus, empathie, punctualiteit, openheid, respect, zorgzaamheid, gedrevenheid, verantwoordelijkheid, passie… met hierbij de grootste zorg voor de adoptiekinderen en hun toekomst hier.

Ik leid de dienst en doe mijn job met veel passie en enthousiasme en dit samen met een team van geëngageerde en professionele medewerkers. Teamwork is waar we bij Het Kleine Mirakel op inzetten met respect voor ieders persoonlijkheid en kennis. Elke werknemer is door zijn specifieke vaardigheden en kennis een meerwaarde en dit stelt ons in staat om als team de adoptieouders en geadopteerden de nodige begeleiding aan te bieden.

Ons team is klaar voor een toekomst voor adoptie. Laten we ons focussen op de taak die ons gegeven wordt, met respect voor alle betrokkenen en samenwerken.

Lucy Chezzi

Coördinator zorg

Ik ben Lucy. Sinds 2012 ben ik psychologe bij Het Kleine Mirakel. Ik volg kandidaat-adoptanten en adoptiegezinnen van nabij op en tracht hen zo goed mogelijk te begeleiden in het voorbereidings- en nazorgtraject. Sinds het voornemen tot erkenning ben ik tevens zorgcoördinator. Voorheen heb ik gewerkt in een weeshuis in Guatemala en als selectiepsycholoog bij Federale Politie. Ik heb een psychotherapie opleiding op zak (relatie- gezins en systeempsychotherapie) en daarnaast ben ik me altijd blijven verdiepen in trauma- en adoptiesensitief werken. Naast mijn werk bij Het Kleine Mirakel, heb ik een eigen praktijk waar ik individuen met trauma, koppels en gezinnen therapeutisch begeleid.

Saltanat Bertels

Coördinator landenwerking

Ik ben Saltanat, 24 jaar oud, zelf geadopteerd, en afgestudeerd als sociaal werker aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ik ondersteun de psychologen bij het voorbereidings- en toewijzingsproces van kandidaat-adoptanten en ben het aanspreekpunt voor de nazorgvragen van adoptieouders en adoptiekinderen, en de

verdere opvolging hiervan. Ik ondersteun mee de algemene werking van de adoptiedienst en volg mee de werking op van onze herkomstlanden. 

Sophie Van den Bliek

Medewerker algemene administratie en boekhouding

Ik ben Sophie, een positieve en energieke veertiger. Ik heb 1 volwassen dochter. Ik ben jarenlang werkzaam geweest binnen het gebied waarin ik afstudeerde namelijk administratie en boekhouding. De laatste jaren ambieerde ik nog een opleiding in de zorg en deed ik de opstart van een dagopvang en werkte ik met mensen met een beperking, ouderen en individuen met psychische problemen. Ik zie dit alleen maar als een verrijking. De functie die ik uitoefen bij Het Kleine Mirakel is een ideale combinatie van de twee. Mijn hart dat bij het werken met mensen ligt en het administratieve waar ik sterk in ben.

Sinds het voornemen van de erkenning van Het Kleine Mirakel als enige erkende adoptiedienst in Vlaanderen zal ik de directeur en de dienst ondersteunen op administratief en boekhoudkundig vlak. Verder ben ik een eerste aanspreekpunt voor adoptieouders (onthaal) en adoptanten en zal ik jullie vraag op een professionele en vriendelijke manier behandelen. 

Marijke Houben

Trauma-psychologe

Ik ben Marijke. Sinds 2019 ben ik als freelancer betrokken bij HKM. Gezien mijn passie voor interlandelijke adoptie zette ik in 2020 de stap om in dienstverband aan de slag te gaan bij FIAC. In tussentijd bleef ik als freelancer aan de slag voor het HKM. Gezien mijn verbondenheid bij twee onafhankelijke adoptiediensten mocht ik proeven van hun visie en werking. In 2022 besloot ik de overstap te maken naar HKM daar de werkwijze, de teamsfeer en de visie op interlandelijke adoptie meer aansluit bij mij als persoon en bij het huidig decreet. De reversed flow en het werken met adoptiekinderen met en zonder special needs en openheid voor LGBTQ+ kandidaat-adoptieouders blijft een sterk punt binnen HKM. Vol enthousiasme richt ik mijn naar de toekomst. 

Eline Kerfs

Psychologe

Ik ben Eline. Ik ben een dochter, een zus, een collega, een vriendin, een partner, een mama,… Ik heb een sterk geloof in de behoefte en de helende kracht van verbinding tussen mensen. Ik heb jarenlang ervaring opgedaan als zelfstandig psycholoog en verloor mijn hart in het werken met gezinnen. Ik verdiepte mij daarom in de relatie-en gezinstherapie en deze liefde bracht mij vandaag tot bij Het Kleine Mirakel. Ik kijk er enorm naar uit om ondersteuning te bieden in jullie verhaal dat met vele kleuren zal worden beleefd. Ik doe niets liever als mensen op een warme manier ontmoeten, zorgzaam met hen meereizen in hun kwetsbaarheid, mijn kennis met hen delen, maar ook leren van de wijsheden die zij mij brengen. 

Ellen Meuwissen

Psychologe

Ik ben Ellen, kinder- en jongerenpsycholoog. Het werken met ouders en kinderen ligt me nauw aan het hart. In de ervaring die ik heb opgedaan binnen de hulpverlening, heb ik geleerd hoe belangrijk empathie en een luisterend oor zijn. Daarom zal ik steeds een niet-veroordelende houding aannemen. Het adoptieproces is zowel voor adoptieouders als -kinderen zeer van belang. Hier sta ik ook volledig achter: een kind kan niet zonder zijn omgeving. Daarom wil ik er naar streven om dit zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.

Jitse Vreys

Adoptieconsulente / landenwerking

Ik ben Jitse, een 24-jarige spring in het veld. In juni rondde ik mijn opleiding Toegepaste Psychologie af, na een boeiende en leerrijke stage bij Het Kleine Mirakel. Tijdens mijn stage leerde ik de hele werking kennen, maar verdiepte ik mij vooral in de nazorg. Met veel enthousiasme zal ik nu de rol van adoptieconsulente medewerker landenwerking op mij nemen. Ik zal mezelf toespitsen op een aantal specifieke landen. Hierbij zal ik adoptieouders wegwijs maken in het adoptielandschap en ze van begin tot einde ondersteunen in hun adoptietraject. Samen zullen we bouwen aan een solide brug tussen verwachtingen en realiteit. Ik kijk ernaar uit om samen met jullie families te verenigen en levens te veranderen.

Eline Caers

Adoptieconsulente / landenwerking

Ik ben Eline, een nieuwe medewerker bij Het Kleine Mirakel. 
In 2011 ben ik afgestudeerd als sociaal werker aan de Katholieke Hogeschool Kempen. Sindsdien was ik tewerkgesteld bij de dienst Maatschappelijk Werk van de Christelijke Mutualiteit. Tijdens mijn opleiding en tewerkstelling ontwikkelde ik de nodige sociale, communicatieve en administratieve vaardigheden om te bemiddelen, sociaaljuridische problemen te helpen oplossen en mensen wegwijs te maken in een doolhof van reglementeringen. 
Graag maak ik nu met veel enthousiasme de overstap naar Het Kleine Mirakel om me, als adoptieconsulent, te verdiepen in een adoptielandschap waarbij de belangen van het kind (met special needs) steeds centraal staan. 

Sofie Van Gool

Adoptieconsulente / landenwerking

Ik ben Sofie. Een empathisch, verantwoordelijk en enthousiast persoon. Ik kijk met heel veel plezier uit om als nieuw teamlid aan de slag te gaan bij Het Kleine Mirakel. In 2017 studeerde ik af in de opleiding Orthopedagogie. Vandaar ben ik mijn loopbaan begonnen als ondersteuner in het buitengewoon onderwijs en werkte ik de afgelopen jaren als verantwoordelijke in een kinderdagverblijf. Met mijn liefde voor kinderen met en zonder special needs, kijk ik er super hard naar uit adoptieouders te leren kennen, te begeleiden in hun traject en kinderen een mooie thuis te geven.

Kathleen Poortmans

Freelance medewerker landen

Ik ben Kathleen, maatschappelijk werkster en preventieadviseur van opleiding. Sinds 2016 heb ik professionele ervaring en kennis opgebouwd binnen de sector van interlandelijke adoptie. Na enkele jaren mij voltijds in te zetten bij interlandelijke adoptiedienst FIAC, koos ik in 2022 voor een andere professionele richting. Gezien mijn warm hart voor kinderen en passie voor interlandelijke adoptie, begon ik in 2023 mij toch reeds terug te engageren binnen de sector. Dit keer als freelance medewerker om de samenwerking met de herkomstlanden bij HKM mee op te volgen.

Greet Vanbever

Freelance psychologe

Ik ben Greet en ben zelf adoptiemoeder van twee kinderen, en werk sinds 2012 als freelance-nazorgmedewerker voor HKM. Na mijn studies klinische psychologie volgde ik nog een aggregaat in de psychodiagnostiek en studeerde ik af als experiëntieel psychotherapeut. Ik ben reeds jarenlang werkzaam binnen een CGG en deed voordien ervaring op binnen een ambulant revalidatiecentrum voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen. 
Als nazorgmedewerker binnen de adoptiedienst wil ik adoptieouders maximaal bijstaan in hun proces naar en groei binnen het (adoptie)ouderschap.

Natacha Van Driessche

Freelance psychologe

Ik ben Natacha, ik werkte reeds als freelance-nazorgmedewerker bij HKM in 2016 & 17. Als klinisch psychologe zet ik mij graag terug in om ouders en kinderen bij te staan in het mooie & intense proces van adoptie. Ik volgde ook nog bijkomende opleidingen in de emotionele ontwikkelingspsychologie van kinderen, trauma sensitiviteit & hechting.

bottom of page