top of page

Het team

Annemie Paeshuyse

Coördinator

Annemie Paeshuyse is sinds 2006 coördinator van de adoptiedienst Het Kleine Mirakel.  Ze heeft  2 volwassen adoptiedochters uit Kazachstan en 2 volwassen zonen.  Annemie leidt de dienst en doet haar job met veel passie en enthousiasme en dit samen met een team van geëngageerde en professionele medewerkers.  Op die manier probeert ze adoptieouders en geadopteerden de nodige begeleiding en zorg te kunnen aanbieden.

Lucy Chezzi

Psychologe

Lucy Chezzi is sinds 2012 psychologe binnen de adoptiedienst. Ze volgt kandidaat-adoptieouders en adoptiegezinnen van nabij op en tracht hen zo goed mogelijk te begeleiden in het voorbereidings- en nazorgtraject. Ze heeft voorheen gewerkt in een weeshuis in Guatemala en is altijd begaan geweest met het adoptiegegeven. Na het afstuderen als psychologe is ze zich blijven verdiepen in trauma- en adoptiesensitief werken met kinderen, jongeren en hun gezin. Lucy is ook gezin- en systeemtherapeut i.o.

Saltanat Bertels

Sociaal Werker / Nazorgmedewerker

Saltanat Bertels is 24 jaar oud, zelf geadopteerd, en afgestudeerd als sociaal werker aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze ondersteunt de psychologe bij het voorbereidings- en toewijzingsproces van kandidaat adoptieouders. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor de nazorgvragen van adoptieouders en adoptiekinderen, én de verdere opvolging hiervan. Ook ondersteunt ze de algemene werking van de adoptiedienst.

Ingrid Saye

Adoptieconsulente

Ingrid Saye is sinds 2017 werkzaam als juriste bij Het Kleine Mirakel. Haar functie bestond er toen in juridisch advies te geven over de adoptiedossiers en de geldende nationale en internationale wetgeving op te volgen. Na een afwezigheid van enkele jaren, heeft ze sinds januari 2022 opnieuw de draad opgepikt en gaat naast het juridisch werk ook aan de slag als adoptieconsulente. Ze zal het team ondersteunen bij de opvolging en begeleiding van de adoptieouders en geadopteerden.

Marijke Houben

Trauma-psychologe

Marijke werkt als traumapsychologe binnen Het Kleine Mirakel sinds 2022. Ze is traumapsycholoog en gespecialiseerd in EMDR-therapie (een traumaverwerkingstechniek).


Ze werkt sinds 2019 met adoptiekinderen en hun gezin om hen te begeleiden met zorgvragen en met het voorbereidings- en nazorgtraject. Voorheen werkte ze in de kinderpsychiatrie. 

Greet Vanbever

Freelance psychologe

Greet Vanbever is zelf adoptiemoeder van twee kinderen, en werkt sinds 2012 als freelance-nazorgmedewerker voor HKM. Na haar studies klinische psychologie volgde ze nog een aggregaat in de psychodiagnostiek en studeerde ze af als experiëntieel psychotherapeut. Ze is reeds jarenlang werkzaam binnen een CGG en deed voordien ervaring op binnen een ambulant revalidatiecentrum voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen. 
Als nazorgmedewerker binnen de adoptiedienst wil ze adoptieouders maximaal bijstaan in hun proces naar en groei binnen het (adoptie)ouderschap.

Natacha van Driessche

Freelance psychologe

Natacha werkte reeds als freelance-nazorgmedewerker bij HKM in 2016 & 17. Als klinisch psychologe zet ze zich graag terug in om ouders en kinderen bij te staan in het mooie & intense proces van adoptie. Ze volgde ook nog bijkomende opleidingen in de emotionele ontwikkelingspsychologie van kinderen, trauma sensitiviteit & hechting.

bottom of page