top of page

Roots

Wanneer in het kader van rootsonderzoek/inzage van zijn adoptiedossier contact opgenomen wordt met onze adoptiedienst zal aan iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar voorafgaandelijk aan de inzage of het aanleveren van persoonsgegevens zijn uitdrukkelijk gemotiveerde en schriftelijke toestemming gevraagd worden. Mededeling van informatie aan een minderjarige zal enkel gebeuren in aanwezigheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer jullie hierover meer vragen hebben, kan er steeds contact opgenomen worden met onze dienst.

Voor meer info over rootsvragen kan je ook terecht bij onderstaande diensten.

Neem contact op met Het Kleine Mirakel

Vijverstraat 6 bus 101
2400 Mol

Tel.: +32 14 61 64 36

bottom of page