top of page

Algemene richtlijnen

Alle herkomstlanden verwachten een aantal nazorgverslagen die de integratie en ontwikkeling van het kind in het gezin beschrijven.  Het aantal verslagen en de tijdstippen waarop deze verslagen worden verwacht, worden bepaald volgens de vereisten van het herkomstland.  


Binnen het basisaanbod van nazorg worden er twee nazorgverslagen door onze psychologe opgesteld binnen de 15 maanden na aankomst en dit telkens na een huisbezoek.  Het basisaanbod voor 2 huisbezoeken bedraagt 500 euro (per kind).  


Overige nazorgverslagen die verplicht zijn vanuit het herkomstland, met of zonder huisbezoek van onze psychologe, worden tijdig aan het herkomstland aangeleverd volgens de voorschriften. Hiervoor worden de wettelijke voorgeschreven kosten aangerekend, zoals bijvoorbeeld de kosten voor het vertalen van bepaalde documenten en verslagen.  


Wij hopen van onze adoptieouders dat zij een goede medewerking verlenen zodat de nazorgverslagen tijdig kunnen aangeleverd worden aan het herkomstland. 

Richtlijnen nazorg per land

Kazachstan

Portugal

Hongarije

Gambia

Colombia

Bulgarije

Kazachstan

Volle adoptie wordt uitgesproken in Kazachstan

Voor Kazachstan is nazorg verplicht tot de leeftijd van 18 jaar. Gedurende de eerste 3 jaar na aankomst, worden ouders elke 6 maanden herinnerd via mail. Daarna wordt er jaarlijks een nazorgverslag opgevraagd tot het jaar waarin het adoptiekind 18 jaar wordt. 


Nazorg gebeurt in de vorm van enerzijds huisbezoeken door de psychologe en anderzijds nazorgverslagen opgesteld door de ouders inclusief enkele foto’s van het kind. 


De eerste 2 verslagen zullen opgesteld worden door de psychologe. Dit gaat gepaard met een huisbezoek (of in tijden van corona via een onlinevideogesprek). De huisbezoeken zullen plaatsvinden een halfjaar na thuiskomst en een jaar na thuiskomst. Hiervoor worden ouders steeds op de hoogte gebracht door de psychologe en wordt er een nazorgovereenkomst opgesteld. 

Na deze twee huisbezoeken, mogen adoptieouders zelf een verslag opmaken. Hiervoor worden de ouders gecontacteerd door de nazorgmedewerker en worden zij door haar verder op weg geholpen. Het basisaanbod voor 2 huisbezoeken bedraagt 500 euro (per kind).


Indien ouders graag een extra nazorgaanbod willen aangaan, is dit zeker mogelijk. Het bedrag hiervoor is casusafhankelijk en wordt bepaald door het interdisciplinair team. 

Portugal

Pleegvoogdij wordt uitgesproken in Portugal, nadien volle adoptie in België

In Portugal wordt eerst pleegvoogdij uitgesproken, nadien volle adoptie in België. Nazorgverslagen moeten aangeleverd worden tot dat de volle adoptie in België uitgesproken wordt. 


Nazorg gebeurt in de vorm van huisbezoeken door de psychologe met de daar bijhorende verslagen. De huisbezoeken zullen plaatsvinden gedurende het eerste half jaar, maandelijks én nadien om de 3 maanden tot de volle adoptie in België uitgesproken wordt en de nodige documenten aan de Centrale Autoriteit in Portugal bezorgd worden. Hiervoor worden ouders steeds op de hoogte gebracht door de psychologe en wordt er een nazorgovereenkomst opgesteld. Verdere afspraken worden met haar gemaakt. 


Het basisaanbod voor 2 huisbezoeken en verslag opgemaakt door de psychologe bedraagt 500 euro (per kind). Het extra aanbod van 8 huisbezoeken bedraagt 2000 euro. Elk extra huisbezoek met verslag bedraagt 250 euro. 

Hongarije

Volle adoptie wordt uitgesproken in Hongarije

Voor Hongarije bieden wij nazorg in de vorm van 3 huisbezoeken door de psychologe: één kort na aankomst, één na 6 maanden aankomst en één na 18 maanden aankomst. De psychologe maakt steeds een verslag op van deze huisbezoeken. Hiervoor is geen nazorgovereenkomst nodig, dit valt onder het gewone nazorgaanbod. 


Indien een kindje met special needs wordt geadopteerd, wordt er wel een extra nazorgovereenkomst opgesteld. Gedurende de eerste 3 maanden zal er maandelijks een huisbezoek door de psychologe plaatsvinden, daarna één op 6 maanden, 12 maanden en 18 maanden. Hiervoor worden ouders steeds op de hoogte gebracht door de psychologe. Verdere afspraken worden met haar gemaakt. 


Het basisaanbod voor 2 huisbezoeken en verslag opgemaakt door de psychologe bedraagt 500 euro (per kind). Het extra aanbod van 4 huisbezoeken bedraagt 1000 euro. Elk extra huisbezoek met verslag bedraagt 250 euro. 

Gambia

Pleegvoogdij wordt uitgesproken bij eerste afreis, na 36 maanden met de nodige opvolging wordt de volle adoptie uitgesproken in Gambia.

Voor Gambia wordt er gedurende de eerste 3 jaar na aankomst om de 6 maanden een nazorgverslag opgevraagd. De eerste 2 nazorgverslagen worden opgesteld door de psychologe en zal gepaard gaan met een huisbezoek. Hiervoor worden ouders steeds op de hoogte gebracht door de psychologe of de nazorgmedewerker. Verdere afspraken worden met hen gemaakt. 


Na deze 2 huisbezoeken mogen adoptieouders zelf een nazorgverslag opmaken. Hiervoor worden de ouders gecontacteerd door de nazorgmedewerker en worden zij door haar verder op weg geholpen.

Indien ouders graag een extra nazorgaanbod willen aangaan, is dit zeker mogelijk. Het bedrag hiervoor is casusafhankelijk en wordt bepaald door het interdisciplinair team.

Ghana

Volle adoptie wordt uitgesproken in Ghana

Voor Ghana wordt na de adoptie uitspraak gedurende de eerste 2 jaar om de 6 maanden een nazorgverslag opgevraagd. Nadien gedurende 3 jaar, een jaarlijks verslag. De eerste 2 nazorgverslagen worden opgesteld door de psychologe en zal gepaard gaan met een huisbezoek. Het eerste huisbezoek zal plaatsvinden na 6 maanden na aankomst. Het tweede huisbezoek zal plaatsvinden na 12 maanden na aankomst.  Hiervoor worden ouders steeds op de hoogte gebracht door de psychologe. Verdere afspraken worden met haar gemaakt.


Na deze 2 huisbezoeken mogen adoptieouders zelf een verslag opmaken. Hiervoor worden de ouders gecontacteerd door de nazorgmedewerker en worden zij door haar verder op weg geholpen.


Bij het kindvoorstel wordt er beslist of er aan nazorgovereenkomst wordt afgesloten. Het basisaanbod voor 2 huisbezoeken en verslag opgemaakt door de psychologe bedraagt 500 euro (per kind).


Indien ouders graag een extra nazorgaanbod willen aangaan, is dit zeker mogelijk. Het bedrag hiervoor is casusafhankelijk en wordt bepaald door een interdisciplinair team.

Colombia

Volle adoptie wordt uitgesproken in Colombia

Voor Colombia wordt na de adoptie uitspraak gedurende de eerste 3 jaar om de 6 maanden een nazorgverslag opgevraagd. Deze zullen door de psychologe opgemaakt worden en zullen telkens gepaard gaan met een huisbezoek. Hiervoor worden ouders steeds op de hoogte gebracht door de psychologe en wordt er een nazorgovereenkomst opgesteld. Verdere afspraken worden met haar gemaakt. 

 

Het basisaanbod voor 2 huisbezoeken en verslag opgemaakt door de psychologe bedraagt 500 euro (per kind). Het extra aanbod van 4 huisbezoeken bedraagt ook 1000 euro.

Bulgarije

Volle adoptie wordt uitgesproken in Bulgarije

Voor Bulgarije wordt na de adoptie uitspraak gedurende de eerste 2 jaar om de 6 maanden een nazorgverslag opgevraagd. Deze zullen door de psychologe opgemaakt worden en zullen telkens gepaard gaan met een huisbezoek. Hiervoor worden ouders steeds op de hoogte gebracht door de psychologe en wordt er een nazorgovereenkomst opgesteld. Verdere afspraken worden met haar gemaakt. 


Het basisaanbod voor 2 huisbezoeken en verslag opgemaakt door de psychologe bedraagt 500 euro (per kind). Het extra aanbod van 2 huisbezoeken bedraagt ook 500 euro.

bottom of page